Turniej Ekologiczny

Turniej Ekologiczny to świetny pomysł spędzenia aktywnie wolnego czasu wspólnie z rodziną. Celem Turnieju jest uwrażliwienie mieszkańców na potrzebę ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych.

Zanieczyszczenie powietrza przez szkodliwe dla zdrowia substancje, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły jest główną przyczyną globalnych zagrożeń środowiska. Skutkuje to występowaniem smogu, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, czy pojawieniem się efektu cieplarnianego.

Turniej Ekologiczny to świetna okazja do wykazania się nie tylko umiejętnościami sprawnościowymi, ale też wiedzą m.in. z zakresu ekologii, sozologii, przyrody i odnawialnych źródeł energii.

Turniej wystartował po raz pierwszy w 2011 roku jako element Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem koło Płońska pod nazwą Ekologiczny Turniej Rodzin. Od 2016 roku w zmodyfikowanej formule Turniej funkcjonuje właśnie pod nazwą Turniej Ekologiczny. Zmiana nazwy związana była głównie z faktem, iż uczestnikami mogą być także drużyny złożone z osób niespokrewnionych ze sobą.

  • Turniej  to świetna zabawa w mieszanych drużynach od 3 do 5 osób. Zawodnicy w drużynach nie muszą być członkami jednej rodziny.
  • Turniej składa się generalnie z trzech etapów: "Rozgrywki sprawnościowo-intelektualne", „Ekologiczne koło fortuny” oraz etap trzeci: „Eko - kalambury”.
  • Turniej to sportowe emocje podczas rywalizacji, konkurencje, wspaniałe nagrody, które z roku na rok przyciągają coraz liczniej całe rodziny i nie tylko.
  • Organizatorami Turnieju są Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Nadleśnictwo Płońsk oraz Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz samorządy przy wsparciu firm prywatnych

Zgłoszenie i regulamin Turnieju

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z załaczonymi: regulaminem i scenariuszem konkursu oraz dostarczenie podpisanego zgłoszenia i oświadczenia na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk lub w dniu turnieju u organizatorów do godz. 10.00 (w przypadku dostępności miejsc).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 23 663 07 12 lub 785 876 750 (Joanna Tyburska) lub adresem mailowym: joanna.tyburska@modr.mazowsze.pl

Turniej odbywa się na terenie Targów podczas pierwszego dnia Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem k. Płońska.

Zabrakło już miejsc w tegorocznej edycji?

Zachęcamy do pozostawienia kontaktu u wskazanych powyżej osób. Odezwiemy się do Państwa za rok w pierwszej kolejności!