Ubezpieczenia

Ubezpiecz się w Banku Spółdzielczym Płońsk już teraz! Proponujemy bogatą ofertę ubezpieczeń, w tym m.in. ubezpieczeń nieruchomość, majątku, ubezpieczeń na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz autocasco. Posiadamy  atrakcyjny program ubezpieczeń realizowanych we współpracy z liderami na rynku ubezpieczeniowym.

Chroń przyszłość swoją oraz swoich najbliższych wraz z nami! Sprawdź przygotowane przez nas Pakiety ubezpieczeniowe!

MINIMALNA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA. LISTA AKCEPTOWANYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Bank Spółdzielczy w Płońsku w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy  potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.
W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na załączonej Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Płońsku.