Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych oraz rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku.

Jest to idealne źródło finansowania zakupu, rozbudowy lub modernizacji gospodarstwa rolnego lub poszczególnych jego składowych. Kredyt inwestycyjny może również refinansować poniesione przez Ciebie nakłady inwestycyjne. Oferujemy kredyt z możliwością karencji w jego spłacie, która pozwoli Ci zachować płynność finansową w końcowym etapie realizacji inwestycji.

Najważniejsze atuty kredytu inwestycyjnego:

  • minimalny udział własny kredytobiorcy już od 10%,
  • długi okres kredytowania do 10 lat, dostosowany do okresu amortyzacji środków trwałych,
  • zabezpieczenie kredytu na przedmiocie inwestycji,
  • istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • umożliwia zwiększenie potencjału i poprawę płynności finansowej gospodarstwa,
  • oprocentowanie kredytu obliczane na bazie stawki WIBOR oraz indywidualnie ustalonej marży Banku..

O szczegóły oferty prosimy o kontakt z pracownikami w Oddziałach. Adresy placówek poniżej.

 

Dodatkowe informacje o formach i możliwościach kredytowania możesz uzyskać u pracowników Banku.