Władze Banku

Bank Spółdzielczy w Płońsku tworzą przede wszystkim ludzie i to dzięki nim odnosimy sukcesy na wielu płaszczyznach społecznych oraz biznesowych. Pracownicy, kadra kierownicza oraz organy nadzorcze stanowią trzon naszej działalności.

Statutowym organem sprawującym kontrolę oraz nadzór nad funkcjonowaniem Banku Spółdzielczego w Płońsku jest Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku.

 

Rada Nadzorcza

Skład Rady

 

Zarząd Banku

Skład Zarządu