Inicjatywy i działania na rzecz społeczności lokalnej

Bank angażuje się w inicjatywy i działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez przekazywanie darowizn lub inną formę pomocy, w szczególności w odpowiedzi na prośby skierowane do Banku przez instytucje, organizacje społeczne lub osoby prywatne. W poczuciu społecznej odpowiedzialności biznesu Bank uczestniczy w przedsięwzięciach o istotnym znaczeniu lokalnym.

Bank wspierając społeczność lokalną oprócz wzmacniania wizerunku poprawia swoją pozycję rynkową. W tym celu realizowany jest program działalności społeczno – kulturalnej w takich obszarach jak:

  • dofinansowanie imprez kulturalnych
  • dofinansowanie imprez i organizacji sportowych
  • dofinansowanie działalności i inicjatyw placówek oświatowych
  • dofinansowanie fundacji, stowarzyszeń i organizacji charytatywnych
  • dofinansowanie organizacji użytku publicznego
  • wsparcie instytucji kultu religijnego

Innym rodzajem aktywności społecznej Banku jest mecenat, który jest wynikiem poczucia współodpowiedzialności za kulturę i losy osób utalentowanych. Bank Spółdzielczy jest miejscem, w którym niejednokrotnie można było zapoznać się z twórczością lokalnych artystów. Wystawy ich twórczości były stałym elementem, który można było napotkać we wnętrzach Banku, cieszące się dużym zainteresowaniem Klientów. Swoje pracy wystawiali m.  in.: Wilhelm Nowak, Anna Sobierajska, Stanisław Prokopczyk, Elżbieta Białaszek, Urszula Michalska i wielu innych. Obok wystaw prac artystycznych organizowane są także wystawy tematyczne, np. "Ulica Bankowa" - wspólnie ze ZBP, wystawy numizmatyczne, prace członków SKO.