KORONAWIRUS - najważniejsze informacje dla Klientów Banku Spółdzielczego w Płońsku

PRACA W ODDZIAŁACH BANKU
Aktualna sytuacja wynikająca z wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 pozwala na normalną pracę Oddziałów. W przypadku nasilenia się zagrożenia epidemicznego objawiającego się w szczególności wzrostem liczby zakażeń, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników obsługa Klientów w placówkach Banku może ulec ograniczeniu.

OBSŁUGA KLIENTÓW:
Obsługa Klientów odbywa się w normalnym trybie.
Klienci wchodzący do placówek Banku nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości Klienta, zgodnie z odrębnymi procedurami Banku, pracownik żąda od Klienta, który stosuje maseczkę ochronną  odkrycia ust i nosa. Pracownik ma obowiązek odmówić otwarcia rachunku lub innego produktu oraz realizacji transakcji okazjonalnej w przypadku odmowy odkrycia ust i nosa.

W przypadku nasilenia się zagrożenia epidemicznego objawiającego się w szczególności wzrostem liczby zakażeń, obsługa Klientów w placówkach Banku może ulec ograniczeniu.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Oddziałach i zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z: bankowości internetowej, SMS Serwisu, kart płatniczych oraz formularza kontaktowego znajdującego się na w zakładce KONTAKT