Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to instytucje wspólnego inwestowania, które łączą środki pieniężne inwestorów, tworząc jeden portfel inwestycyjny. Fundusze zapewniają dostęp do różnorodnego spektrum instrumentów finansowych oferowanych na rynku, tj. akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Środkami funduszu zarządzają licencjonowani przez Komisję Nadzoru Finansowego doradcy inwestycyjni. Inwestorami funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne oraz podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Poniżej przedstawiamy Państwu profile Towarzystw, których produkty dostępne są w ofercie naszego Banku:

BPS TFI

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest częścią Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., która tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych. BPS TFI koncentruje się na budowaniu długookresowych relacji z Klientami, w swoich działaniach kieruje się zaangażowaniem i odpowiedzialnością w kreowaniu wartości każdej inwestycji. Doskonałe umiejętności Zespołu Zarządzającego Towarzystwa znajdują odbicie w ponadprzeciętnych stopach zwrotu oraz wysokich miejscach w rankingach przyznawanych przez niezależne podmioty analityczne.

Generali Investments TFI

Generali Investments TFI jest częścią Grupy Generali - silnej i stabilnej, międzynarodowej grupy finansowej. Jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem o wartości  3,3 mld euro. Ma około 135 000 inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych i oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu. Jest jedynym TFI w Polsce, które 13 razy stało na podium w 14 letniej historii rankingu dziennika  Rzeczpospolita dla  najlepszych Towarzystw Inwestycyjnych. (2003-2016).