UBEZPIECZENIA

Przygotowaliśmy dla Twojej firmy kompleksowe pakiety ubezpieczeniowe, które zagwarantują ochronę majątku Twojej firmy, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz komfort w prowadzeniu biznesu:

 

MINIMALNA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA. LISTA AKCEPTOWANYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Bank Spółdzielczy w Płońsku w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy  potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.
W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na załączonej Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Płońsku.