System Elixir

Elixir gwarantuje sprawną realizację płatności pomiędzy bankami, które uczestniczą w systemie. Stworzony i rozwijany przez KIR system umożliwia elektroniczną wymianę komunikatów rozliczeniowych oraz informacji pomiędzy jego uczestnikami.

System Elixir spełnia europejskie standardy dotyczące obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej. Wszystkie rozliczenia oraz informacje przetwarzane przez system szyfrowane są elektronicznym podpisem Szafir. Dzięki temu uczestnicy systemu mają gwarancję bezpieczeństwa i nienaruszalności przesyłanych danych.

Wymiana informacji w systemie Elixir możliwa jest niezależnie od pory dnia. Transakcje mogą być kierowane do systemu w trybie 24/7/365, a ich rozliczenie następuje w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się w ciągu dnia. Dzięki zastosowaniu modelu wielostronnego nettingu, czyli kompensaty transferów realizowanych pomiędzy bankami, system Elixir umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności nawet o 70 proc. To znacząco zmniejsza koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością finansową.

System Elixir cały czas dynamicznie się rozwija i jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków oraz zmieniającego się rynku płatności.

Dla usprawnienia procesu przetwarzania zleceń KIR oferuje uczestnikom bezpłatną aplikację Elixir-ok, która w szczególności weryfikuje poprawność komunikatów i przygotowuje je do wysyłki do centralnej aplikacji systemu.

Wśród systemów rozliczeniowych KIR oprócz systemu Elixir rozliczającego płatności w złotych, jest również system Euro Elixir przetwarzający transakcje w euro, realizowane w skali paneuropejskiej oraz system Express Elixir umożliwiający wykonywanie natychmiastowych przelewów międzybankowych w złotych.

  • pewność – system Elixir to standard rozliczeń międzybankowych w Polsce. Umożliwia realizację płatności pomiędzy wszystkimi bankami,
  • zaufanie – system Elixir jest integralną częścią infrastruktury sektora bankowego w Polsce. Został opracowany we współpracy z bankami,
  • niezawodność – działa niezawodnie od ponad 20 lat. Gwarantuje bankom realizację każdej płatności,
  • elastyczność – umożliwia elastyczne kształtowanie schematów rozliczeniowych. Jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków, w tym zróżnicowanych rodzajów płatności (np. polecenie przelewu, płatności podatkowe, polecenie zapłaty),
  • optymalizacja kosztów – system jest dla banków optymalny pod względem ekonomicznym. Zastosowany model nettingu umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności klientów na poziomie 70%, co znacząco obniża koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością,
  • standard europejski – system spełnia standardy europejskie w zakresie realizacji płatności. Dzięki temu każdy bank będący uczestnikiem systemu Elixir ma gwarancję, że działa zgodnie z europejskimi wymogami dotyczącymi obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej.