Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym przeznaczone są na finansowanie kapitału obrotowego firmy w tym prawidłowych zapasów i należności. Poziom finansowania jest dobrany indywidualnie do potrzeb firmy i zależy od analizy bilansu. Przeznaczony jest dla firm na każdym etapie rozwoju.  

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony w formie:

  • nie odnawialnej (uruchamiany jednorazowo lub w transzach, spłacany jednorazowo lub  w ratach),  przeznaczony na finansowanie wszystkich nakładów na działalność gospodarczą. Kredyt spłacony w całości lub części nie podlega odnowieniu.
  • odnawialnej (kredyt rewolwingowy) (w ramach ustalonego limitu umożliwia wielokrotne zadłużanie się i spłacanie), przeznaczony do finasowania powtarzających się cykli gospodarczych.

Cechy wspólne kredytów obrotowych w rachunku kredytowym:

  • są ewidencjonowane na odrębnych rachunkach,
  • są przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego firmy,
  • są spłacane jednorazowo na koniec okresu kredytowania, w ustalonych ratach, lub zgodnie z dyspozycją klienta,  
  • są  udzielane na wniosek Klienta, na podstawie umowy kredytowej,
  • są udzielane na okres do 3 lat,
  • oprocentowanie zmienne, oparte na stawkach WIBOR lub ustalane indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu!