Szybki kredyt hipoteczny

Szybki kredyt hipoteczny

Kredyt przeznaczony jest osób prowadzących działalność gospodarczą w tym rolników będących właścicielami nieruchomości. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością. Konstrukcja kredytu umożliwia „upłynnienie” kapitału „zamrożonego” w nieruchomościach i wykorzystanie go na finansowanie potrzeb bieżących lub projektów inwestycyjnych.

Najważniejsze cechy szybkiego kredytu hipotecznego:

  • może być udzielony przedsiębiorcy w tym rolnikowi – właścicielowi nieruchomości,
  • limit kredytu w wysokości do 60% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania do 10 lat,
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na ubezpieczonej nieruchomości wpisana na rzecz Banku na pierwszym miejscu,
  • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych z możliwym zastosowaniem okresu karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce WIBOR lub ustalane indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami w placówkach Banku.

 

Zapraszamy do kontaktu!