Gwarancje FG POIR – BIZNESMAX Dla przedsiębiorców innowacyjnych

Planujesz rozwój firmy? Myślisz o inwestycji, która przyniesie korzyści ekologiczne? Planujesz rozpocząć produkcję na bazie wyników prac B+R? A może zamierzasz sfinansować wdrożenie nowych technologii?

Zrób to z kredytem zabezpieczonym gwarancją FG POIR – BIZNESMAX. Dzięki temu kredyt zostanie udzielony na lepszych warunkach. Możesz także uzyskać dopłatę do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Dlaczego warto?

  • Wysokość gwarancji do 80 proc. kwoty kapitału kredytu
  • Maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EURO
  • Brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji
  • Okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą publiczną
  • Możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym
  • Możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)

Przydatne informacje

Jakie firmy mogą skorzystać z gwarancji FG PIOR – BIZNESMAX?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Unię Europejską.

Czy gwarancja FG POIR – BIZNESMAX kwalifikuje się jako pomoc publiczna dla firmy?
Tak, gwarancja FG POIR – BIZNESMAX to forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna.

Jakie kredyty mogą zostać objęte gwarancją FG POIR – BIZNESMAX?
Istnieje możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

Celem kredytu powinno być sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego.
Gwarancja ułatwia dostęp do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe).

Jakie jest wymagane zabezpieczenie gwarancji?
Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

Jakie są koszty udzielenia gwarancji?
Brak opłaty na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji.

Dowiedz się więcej na temat gwarancji FG POIR – BIZNESMAX.
Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK. Możesz też zapytać pracownika w oddziale Banku.